La Kristi ord få rikelig rom hos dere!
Kolosserne 3,16

Hvorfor er det så viktig å lese Guds ord? Jo, fordi troen kommer av ordet vi hører eller leser. «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord», sier Paulus (Rom 10,17). 

Å lese Guds ord kan sammenlignes med å oppgradere datamaskinen. Det kommer stadig nye programversjoner som er ment å rette feil og beskytte mot angrep fra datavirus, slik at maskinen kan virke som den skal. På lignende måte trenger vi stadig å ta til oss Guds ord, som retter opp og korrigerer tanker, og gjør at livet med Gud flyter som det skal. Hver gang vi leser eller hører Guds ord, «oppgraderes» vi litt. På den måten blir vi bedre kjent med Gud, vi påvirkes av ham og blir mer lik ham.

Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død;
o Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt nedarves!
N.F.S Grundtvig (1783–1872), dansk forfatter og teolog.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping