De skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 
Matteus 24,30

Jesus forbereder disiplene på de siste tider. Det skal komme en trengselstid på jorden, og det skal skje store kosmiske forstyrrelser, men til sist skal Jesus komme tilbake med stor makt og herlighet og opprette sitt rike. Han skal komme på himmelens skyer – slik at alle kan se ham. Han kommer ikke som tømmermannen fra Nasaret. Nå kommer han som Kongen, Herren over himmel og jord. Bibelen sier at da skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre
(Fil 2,10–11).

Jesus kaller seg selv Menneskesønnen. Guds Sønn ble menneske. Dette navnet peker tilbake til profeten Daniels bok, der Daniel forteller: «Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager [Gud] og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne» (Dan 7,13–14).

Jesus skal komme igjen. Han har bedt oss våke og be og være rede til den dagen.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping