Himmelriket er kommet nær! 
Matteus 10,7

Jesus sender de tolv disiplene ut i tjeneste og pålegger dem å forkynne: «Himmelriket er kommet nær!» Dette må være viktig for Jesus, for han snakker ofte om himmelriket eller Guds rike. Han ber disiplene helbrede syke, vekke opp døde, gjøre spedalske rene og drive ut onde onder! Han sier at de skal gi som gave det de har fått som gave. Det er tydelig at Jesus kaller disiplene til å gjøre de samme gjerningene han selv har gjort blant folket. De blir utrustet med samme Ånd og kraft. 

Døperen Johannes var kalt til å rydde vei for Jesus. Også han forkynte: «Omvend dere, for himmelriket er kommet nær!» Jesus begynner sin virksomhet etter at Johannes er kommet i fengsel, men budskapet er det samme. Ved Jesu nærvær på jorden kom himmelriket hit ned.

I bønnen «Vår Far i himmelen» lærer Jesus oss å be om at Guds rike skal komme på jorden, slik som i himmelen. Det høres utrolig ut, men det er dette bønnene våre utretter. En gang spurte fariseerne Jesus om når Guds rike ville komme, og han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: Se her er det, eller der er det, for Guds rike er midt iblant dere.» Det bekrefter at Guds rike er i oss og blant oss.
Etter at Jesus sto opp fra de døde, overga han oppdraget og kraften til disiplene sine. Det riket er vi kalt til å gi videre til andre!

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping