For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.
Vår Far i himmelen! 
Matteus 6,8–9

Så heldige vi er! Vi som tror på Jesus, har vårt navn skrevet i Livets bok (Fil 4,3). Og vi får være friske greiner på vår Fars slektstre. Han er vår stamfar – stammen – som holder alle sine barn oppe. Han har skapt oss i sitt bilde, hans egenskaper har gått i arv til oss.

«Hvis det er noe Jesus er opptatt av mens han går her iblant oss, så er det å gjøre sin Fars vilje og å gjøre ham kjent. Far. Jesus kaller ham ikke «hersker», «fyrste» eller «overhode», men Far. Selv når Jesus skal lære disiplene hvordan de skal be, begynner han med: «Vår Far i himmelen» (Matt 6,9). Ordet Jesus bruker, er «Abba», som tilsvarer pappa. Finnes det noen som elsker et barn høyere enn dets mamma og pappa? Det er viktig for Jesus å fortelle oss hva slags forhold vi kan ha til Gud. På grunn av Den nye pakten er vi hans barn, med alle rettigheter det medfører å være en sønn eller datter. Vi får del i vår Fars arv, og vi er under hans beskyttelse. Jesus sier: ’Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!’» (Matt 7,11).
Fra Den evige blodspakten av Kristian Kapelrud

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping