Ingenting er umulig for Gud! 
Lukas 1,37

Engelen Gabriel sier disse ordene til Maria når hun får budskapet om at hun skal føde en sønn, som hun skal gi navnet Jesus. Det er et underlig budskap som blir gitt til en ung kvinne som ikke er gift: Engelen sier at sønnen hennes skal bli stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans stamfar Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. 

Maria spør engelen hvordan det kan skje når hun ikke har vært sammen med en mann. Da svarer Gabriel: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg.»  Hennes slektning Elisabeth skal også få en sønn på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er også ved et under blitt gravid. «For ingenting er umulig for Gud.»

Da svarer Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.»

Dette er også et ord til oss i dag. Gud kan finne løsninger der alt ser umulig ut. Han kan åpne der alt virker stengt. Slik han for eksempel mange ganger gjorde for kinamisjonær Annie Skau Berntsen (1911–1992).  Hun forteller at hun en gang kom til en landsby der det hadde vært langvarig tørke. Innbyggerne marsjerte i prosesjon og ropte og tilba sine avguder for å få regn. Annie advarte dem og sa at hvis de stanset prosesjonen og tilba den sanne Gud, ville de få regn. De stoppet og svarte at hvis det ikke skjedde, ville de drepe henne. Men om kvelden kom regnet! 

Midt under kommunistenes forfølgelse av de kristne i Kina fikk hun et pass der det sto: «Bæreren er norsk misjonær, og hun har vår fulle tillatelse til å gå hvor som helst hun ønsker og forkynne evangeliet.» Hun tenkte hun hadde fått det ved en feil – en feil regissert av Gud.

Uten økonomisk støtte og med fare for eget liv, fortsatte hun arbeidet som førte til at tusenvis av kinesere kom til tro, i et land der kristne ble forfulgt og fengslet. Hun opplevde mange undere, og Gud sørget for at hun hadde det hun trengte.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping