Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Johannes 8,12

Mange hundre år før Jesus blir født, profeterer Jesaja om at det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys, og over dem som bor i dødsskyggens land, skal lyset stråle fram. 

Så blir Jesus født, og om det sier Johannes: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (Joh 1,9). Jesus bekrefter dette når han kaller seg selv verdens lys. 

Tenk så mye lyset betyr for oss, og så hjelpeløse vi er i mørket! Når Jesus kaster lys over livet, får det betydning for både fortid og framtid. Guds lys kan være avslørende, det viser hvem vi virkelig er. Men det viser også veien, slik at vi kan vandre i lyset. «Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd» (1 Joh 1,7).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping