Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og
sett mot i hverandre med disse ordene! 
1. Tessaloniker 4,17–18

De kristne i Tessaloniki var nok spesielt opptatt av Jesu gjenkomst, for Paulus skriver om dette i begge brevene til menigheten. Det som skal skje da, oppsummerer han med disse ordene fulle av håp, som lyder som en fanfare: Vi skal være sammen med Herren for alltid!

Han fokuserer ikke på himmelens prakt, gjensynet med de kjære, friheten fra lidelse eller djevelens endelige nederlag. Det viktige er fellesskapet med Jesus selv. Da skal vi se ham, høre hans stemme og bli lik ham på en måte som ikke var mulig her på jorden.

Da oppfylles det som er Davids høyeste ønske: «Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel» (Sal 27,4).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping