Se dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet, ikke sult
etter brød og ikke tørst
etter vann, men etter å høre Herrens ord.
Amos 8,11

Herren ville la en ulykke komme over Israel på grunn av rikfolks urettferdighet og undertrykkelse av de fattige. Men etter den ødeleggende dommen ville han sende en lengsel etter å kjenne hans vilje. Når folket omvendte seg og innså at de trengte Gud, ville han velsigne landet rikt. 

Dette bibelverset beskriver også det Guds folk i Norge lengter etter og har bedt om til alle tider: vekkelse i landet vårt. I vår tid passer verset inn i en situasjon der mennesker er trøtte av å høre på alle røstene fra eksperter, politikere og media. De tilfredsstilles ikke lenger av bare underholdning, opplevelser og materielle goder. I stedet spør de: «Hva har Gud å si oss?» 

I Det gamle testamentet lot Gud noen ganger folket oppleve vanskelige tider for at dette skulle skje. Det er gjerne når folk er i nød, at de roper til Gud. La oss be om at denne hungeren etter Guds ord skal spre seg i folket vårt, for også her lider mange selv om vi vasser i velstand. For: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Matt 4,4).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping