Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. 
1. Johannes 4,15

Når Gud blir i deg og meg, kan vi lære å kjenne den kjærlighet Gud har til oss. For Gud er kjærlighet, sier Johannes i det neste verset. Johannes poengterer at denne kjærligheten ikke først og fremst består i at vi elsker Gud, men at han elsket oss først. Han ga sin Sønn til soning for våre synder. 

Jesus sier: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet» (Joh 15,9). Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for andre. Jesus åpenbarte den kjærligheten Gud har til oss, ved å gi sitt liv. Derfor ville Jesus at vi skulle feire nattverd. Ved å spise brødet og drikke vinen, Jesu legeme og blod, blir vi minnet om at han er i oss og vi er i ham.

«Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn …» Hvordan kan vi vite at Jesus er Guds Sønn? Mange hendelser i Bibelen bekrefter det. Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd, han gjorde tegn og under som ikke noe menneske kan gjøre, han åpenbarte guddommelige sannheter, han sto opp fra de døde og ble tatt opp til himmelen. Han sa selv at han var Guds Sønn, og Gud sa om ham: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» (Matt 17,5). 

Illustrasjonen viser et keltisk symbol. Det er sammensatt av to evighetsknuter, en liten og en stor, som er vevd i hverandre.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping