Den rettferdige skal leve ved sin tro. 
Habakkuk 2,4

Dette ordet fra Det gamle testamentet uttrykker kjernebudskapet i evangeliet: Vi er rettferdige i Guds øyne når vi tror på Jesus – på samme måte som Abraham ble regnet som rettferdig fordi han stolte på Gud (Gal 3,6).

Tro har med tillit å gjøre. Det er å stole på at det Jesus har gjort for oss, er nok under alle forhold, i liv og død. «Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham», står det i Hebreerbrevet 11,6. 

Men hvordan får vi tro? Troen kommer av det budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord, sier Paulus (Rom 10,17). Tro vokser i oss når vi får høre evangeliet, tar imot det og bruker tid med Gud. Den hellige ånd gjør budskapet levende for oss. Det skaper tillit i oss, ikke ulikt den tilliten små barn har til foreldrene sine. Hvis mor eller far har sagt noe, så er det sånn. Jesus ber oss ta imot Guds rike slik et lite barn gjør det.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping