Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd!
For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.
Josva 1,9 NB

Det er Herren selv som sier disse ordene til Josva. Moses er død, og oppdraget med å føre Israelsfolket inn i landet Gud har lovet dem, er nå gitt til Josva. Folket har levd førti år i ørkenen etter at Gud førte dem ut fra Egypt, og nå er de klare til å gå over grenseelva Jordan og innta landet. Men der vil de møte sterke og mektige fiender som de menneskelig talt ikke har en sjanse til å bekjempe. I denne situasjonen er det Gud sier disse ordene til Josva. Selv om de vil møte store farer, skal de ikke frykte. Hvorfor ikke? Nøkkelen er: «For Herren din Gud er med deg …»

Vi som lever i Det nye testamentets tid, har også fått et lignende løfte. I avsnittet som kalles Misjonsbefalingen, sier Jesus: «… og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20). Mange steder i Bibelen oppfordres vi til ikke å frykte i vanskelige situasjoner, men stole på Gud.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping