Herren er med deg, du djerve kjempe.
Dommerne 6,12 NB

Gå og bruk den styrken du har, til å berge Israel …» (Dom 6,12 og 14) Herrens engel sier dette til en mann som på ingen måte føler seg som noen kjempe: Gideon. Av frykt for fiendene har han gjemt seg i vinpressen. Både selvtilliten og tilliten til Gud er på et minimum. «Hør her», sier han til engelen som står foran ham, «nå har Herren forlatt oss.» Så forteller han hvordan fienden stadig trakasserer Israel og ødelegger avlingene deres. «Hvordan kan jeg berge Israel?» spør han videre. «Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Men engelen svarer ham: «Jeg vil være med deg …» 

Gideon velger å stole på Herren, og med bare tre hundre mann slår han en stor fiendehær. Israel får fred så lenge Gideon lever.

I Det nye testamente sier Paulus: «Det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme» (1 Kor 1,27). Ja, Paulus sier til og med at han helst vil være stolt av sine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i ham (2 Kor 12,9). 

Når vi kjenner på vår egen svakhet og maktesløshet, er det godt å ha forbilder i Bibelen som Gideon og Paulus, som hjelper oss til å se på Guds storhet og styrke i stedet for egen tilkortkommenhet. Han har lovet å være med oss alle dager.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping