… for en tid som denne.
Ester 4,14

Den unge jødiske kvinnen Ester blir dronning i det persiske verdensriket. Spredt rundt i hele dette riket finnes det jøder som er blitt bortført fra Israel. Allerede den gang ble jødene hatet og foraktet, og en mektig stormann hos kongen utsteder en ordre om at alle jøder i riket skal utryddes.

Esters fosterfar heter Mordekai. Han forstår at Gud kan komme til å bruke Esters posisjon for å redde jødene, og sier til henne: «… hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» For Ester medfører det en stor risiko både for liv og posisjon å be kongen om å omgjøre ordren om å drepe alle jødene i riket, men hun våger det. Hun lykkes i å få kongen til å utstede en ny ordre som gir jødene rett til å forsvare seg. På den måten hindrer hun at jødefolket blir utryddet i hele Perserriket.

Noen ganger bruker Gud «rett person til rett tid», slik han for eksempel gjorde med Hans Nielsen Hauge (1771–1824). I en tid der kirken var preget av tørr fornuftstro og prester som ikke tillot det kristne lekfolket å samles fritt, ble han tross fengsel og forfølgelse et mektig redskap til en landsomfattende vekkelse som vi kan se tydelige spor etter den dag i dag. Han var Guds rette mann for sin tid.

I tider der kirken har stivnet eller sviktet, har Gud gang på gang reist opp mennesker som har blitt redskap til fornyelse, omvendelse og korrigering av kursen. Men det har nesten alltid kostet dem store personlige offer og mange ganger livet. Så blir spørsmålet: Hvem vil Gud bruke for en tid som vår?
Hvem av oss er villige til å stå fast på Guds ord i en tid som denne?

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping