Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud,
dem han har kalt etter sin frie vilje.
Romerne 8,28

Fortellingen om Josef illustrerer godt det oppmuntrende bibelverset nederst på tegningen (Rom 8,28). Josef må gjennomgå mye, før Gud vender alt til det gode for ham. Til slutt blir han gjenforent med familien sin, og farao lar dem bosette seg i de mest fruktbare områdene i Egypt. Jakob (som også het Israel) har lenge trodd at Josef var død, og han kan ikke tro at Josef virkelig lever. Det er gripende å lese om Josefs gjenforening først med brødrene sine og så med faren.

Men dette er mer enn en gripende fortelling. Det er et vitnesbyrd om at alt som har skjedd, er Guds plan for å bevare Israel og gjøre dem til et stort folk. Josefs troskap og lydighet mot Gud fører til at Jakob og hans familie blir reddet fra hungersnøden. Israelsfolket øker i antall og blir boende over fire hundre år i Egypt, før tiden kommer da de forlater stedet og begir seg på vei gjennom ørkenen mot det landet som Gud har lovet dem, Kanaan.

Bibelverset nederst på illustrasjonen er også til oss når vi står i prøvelser og lidelser i livet. Gud vil la det tjene til noe godt for dem som følger ham. Ofte ser vi det ikke før etterpå. Og noen ganger ser vi det kanskje ikke før vi er hjemme hos Gud.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping