Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden,
høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 
Efeserne 3,18

Når Paulus skriver dette, sitter han i fengsel. Han, som selv er fange, skriver til de kristne i Efesos for at de ikke skal bli motløse! Han ber til vår Far i himmelen om at de skal få kraft og styrke i sitt indre menneske ved Den hellige ånd, og at de må bli «rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» 

Det er Kristi kjærlighet han snakker om her. Paulus ber om at vi må bli i stand til å fatte hvilke dimensjoner den har. Han sier at den overgår all kunnskap. Her er det ikke tre dimensjoner, men fire. Det er slik det kan beskrives når man befinner seg midt inne i noe: Over – under – foran – bak. Midt i Kristi kjærlighet.

Så fortsetter han med å si at han som virker i oss med sin kraft, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Gud er større enn vi kan fatte!

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping