Som Far har sendt meg, sender jeg dere. 
Johannes 20,21

Disiplene sørger over at Jesus er død. Så kommer Maria Magdalena løpende og sier at hun har sett Herren, og hun forteller dem alt han har sagt til henne. Den samme kvelden er disiplene samlet for lukkede dører, for de fryktet jødene, og det er ikke så vanskelig å tenke seg hva som må ha vært samtaleemnet. 

Plutselig står Jesus midt iblant dem og sier: «Fred være med dere!» Han viser dem naglemerkene i hendene og såret i siden. Disiplene blir så glade når de skjønner at det er Jesus. Det er i denne situasjonen han sier ordene på illustrasjonen. Jesus viderefører sitt eget oppdrag til disiplene. Så puster han på dem og fortsetter: «Ta imot Den hellige ånd!» Jesus gir disiplene myndighet til å forkynne evangeliet og gjøre hans gjerninger.

Tomas er ikke til stede når Jesus sier dette. Han har sagt til de andre at han ikke vil tro før han får se naglemerkene og såret i siden. Jesus kjenner Tomas og vet dette, så når de senere møtes, lar Jesus ham få se sårene. Men Jesus irettesetter ham også og sier: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, men likevel tror.»

Bibelen forteller ikke mer om Tomas. Men ifølge historiske kilder ble han en helhjertet misjonær som forkynte evangeliet vidt omkring. Blant annet skal han ha reist helt til India.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping