Gud er lys, og det finnes ikke mørke i ham.
1. Johannes 1,5

Johannes sier at den som vandrer i Guds lys, blir renset for synd. Når vi bekjenner våre synder for Gud, renser han oss, og vi kan vandre i Guds lys (Joh 1,7–9).

Vi ser hvor viktig det er å leve åpent og ærlig, og ikke prøve å skjule syndene våre for Gud eller mennesker. Hvis vi legger skjul på dem, vandrer vi i mørke, og Guds velsignelse vil ikke være over oss. Det finnes ikke mørke i Gud. Skal vi ha fellesskap med ham, må vi la ham lyse opp vårt mørke, slik David sier (Sal 18,29).

Når lyset tennes, ligger ingenting lenger skjult. Ingen av oss er uten synd, og da blir det med ett synlig for oss at vi trenger Guds nåde og kjærlighet hver dag.

Jesus sier at han er verdens lys, og at de som følger ham, ikke skal vandre i mørket, men ha livets lys (Joh 8,12). Når Guds lys får skinne på oss, vil det reflekteres videre fra oss, slik at også vi kan være lys i verden (Matt 5,14).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping