Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre
sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. 
Matteus 9,37–38

Jesus tjener folket sitt i byene og landsbyene, og han underviser i synagogene. Han forkynner evangeliet om Guds rike og helbreder alle sykdommer og plager. Jesus ser at folket er forkomne og hjelpeløse, og han har inderlig medfølelse med dem. De er som sauer uten gjeter. Derfor oppfordrer han disiplene til å be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn den modne grøden.

Jesus bruker et bilde for å beskrive hvordan han opplever folket han møter. Overalt flokker de seg rundt ham med store behov. De er nysgjerrige, tørste etter å høre ham og modne for å tro på ham. Når høsten er moden, får bonden det travelt med å høste inn alt så ikke regn eller sterk sol skal ødelegge grøden. Da trengs det gode redskaper og gode medarbeidere.
I begynnelsen av neste kapittel kan vi lese at Jesus sender de tolv disiplene av sted for å forkynne, og gir dem makt til å tjene folket slik han selv gjør.

Dette bibelverset brukes ofte når misjonærer sendes ut fra menigheter. Det er et kall som kristne til alle tider har tatt imot – helt siden Jesus ga det. Kvinner og menn har reist til de mest bortgjemte strøk, til krigsherjede land, folkestammer og kannibaler for å forkynne det gode budskapet om Guds rike, ofte med fare for eget liv. I våre dager ser vi et økende behov for å dele evangeliet både her i landet og i verden forøvrig. Nøden vokser mange steder, og behovet for å be for de forfulgte kristne blir bare større og større. Norge regnes for å være et godt land å bo i, men selv om vi har mange goder, ser vi en stor mangel på kjennskap til Guds ord. Mange har det så godt at de glemmer å tenke på Gud. De føler ikke at de trenger ham. Andre søker til fremmede religioner, og hvert år tar vi imot mange mennesker uten kristen bakgrunn. Misjonsmarken er også kommet hit. 

Jesu kall går ut til oss i dag! Og kallet gjelder helt til han kommer tilbake.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping