Hvem er som du, herlig og hellig,
skremmende i storverk, underfull i gjerning? 
2. Mosebok 15,11

Denne lovprisningen til Gud synger Moses og israelittene etter at Gud har reddet dem fra farao og egypterhæren. Folket hadde gått tørrskodd over da havet delte seg, mens forfølgerne druknet da de kom etter. «I kjærlighet førte du det folket som du fridde ut. Du ledet dem med din kraft til din hellige bolig», fortsetter lovprisningen.

Hva betyr det at Gud er hellig? I Bibelselskapets forklaring står det: «Herren er hellig. Han er den høye og fullkomne, som er annerledes enn det skapte og atskilt fra alt som er urent (Jes 6,5). Alt som tilhører Gud, er hellig. Det gjelder både personer, steder og gjenstander som står i forbindelse med Gud.» 

At Gud er hellig, sier noe om hvor opphøyet han er. Davids respekt for Herren var så stor at han kalte det å frykte Gud (Sal 34,10–12). Og Jesaja sier: «Herren over hærskarene, ham skal dere holde hellig. Ham skal dere frykte» (Jes 8,13). Det har ikke så mye med redsel å gjøre, men det betyr å ha en dyp forståelse for at han er allmektig, at han er universets skaper og at vi har all grunn til å være ydmyke overfor ham. Han har all autoritet.

Når Jesus lærer disiplene bønnen «Vår Far», starter han med: «La navnet ditt helliges» (Matt 6,9). Også i himmelen blir Gud tilbedt for sin hellighet. «Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer» (Åp 4,8). Og profeten Jesaja, som fikk se Gud på sin trone, forteller hvordan serafene ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet» (Jes 6,3).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping