Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. 
Ordspråkene 4,23

Vi vet at det er viktig å bevare vårt fysiske hjerte ved ikke å utsette det for risikofaktorer, som for eksempel ved å leve et usunt liv. På den samme måten kan vi bevare vårt åndelige hjerte. Men hvordan gjør vi det? Ved å lese og grunne på Guds ord programmerer vi oss selv til å tenke og leve etter Guds vilje. På den måten holder vi hjertet vårt mykt og kan høste av Åndens frukter, som blant annet er nestekjærlighet og selvbeherskelse. 

I versene like foran (Ordsp 4,20–22) står det: «Min sønn [datter], lytt når jeg taler, vend øret til mine ord! Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse.» Guds ord er god medisin for hjertet. Versene etterpå ber oss om å holde oss borte fra det onde, fra det som kan skade eller påvirke det åndelige livet negativt. Slik kan vi bevare vårt hjerte.

Dette visdomsordet er like viktig for alle mennesker, viktig nok til at kong Harald har sitert det i Nyttårstalen: «Vi kan bevare hjertet vårt ved å være vennlige mot hverandre. […] Som voksne har vi et særlig ansvar for måten vi omgås hverandre på. Barn og unge lærer av det voksne gjør og sier. Det er vi som gjennom vår adferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet. Da må vi av og til tenke oss godt om. […] Slik bevarer vi også vårt hjerte – som selve livet går ut fra – og som gjør oss til den vi er.»

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping