Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. 
Lukas 15,31

Hver enkelt kristen har sin egen personlige troshistorie. Noen har kommet til tro etter et stormfullt liv langt borte fra Gud. De kan på den måten minne om «sønnen som kom hjem», gutten fra den kjente lignelsen i Lukasevangeliet.

I den andre enden av skalaen er de som har vokst opp i et kristent hjem og alltid har trodd på Jesus. Kanskje kan de ikke vise til like sterke opplevelser med Gud som andre vitner om. De har bare holdt seg til Gud og levd et stillferdig trosliv opp gjennom årene. Men så kan tvilen melde seg: «Er det noe galt med meg som ikke kan vise til en sterk omvendelseshistorie eller mektige hendelser?» De kan til og med føle på misunnelse når de hører noen fortelle om det fryktelige livet de levde før, og hvor godt de har fått det nå. 

Da er det vår gode Far sier de trøstende ordene: «Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Det viser Guds farshjerte overfor dem som alltid er hos ham. Hans skattkammer står åpent for alle som tror.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping