Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 
Matteus 21,9

Folket i Jerusalem hyller Jesus på palmesøndag når han rir inn i Jerusalem på et esel. De flokker seg rundt ham, legger kappene sine og palmegreiner på bakken foran ham og roper høyt: «Hosianna, du Davids sønn!» De hyller ham som konge.

Det er tydelig at alt det gode Jesus har gjort ved å helbrede syke, befri mennesker fra onde ånder og tale utfordrende, men vennlig til folket, gjør at de setter ham høyt. Mange håper nok også at han skal bli en konge som kan befri dem fra romernes undertrykkelse. Men fariseerne og de skriftlærde hater ham fordi han har sagt at han er Guds Sønn. De har stadig vært ute etter å stoppe ham, og nå ønsker de å ta livet av ham.

Sakarja profeterer om denne hendelsen der Jesus blir hyllet, mange hundre år tidligere. Han sier: «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole» (Sak 9,9).

Det er trosstyrkende å se hvordan profetiene fra Det gamle testamentet gang på gang oppfylles i Det nye testamentet!

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping