Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 
Matteus 7,7

Å be, lete og banke på er tre aktive handlinger som uttrykker tro. Jesus gir oss en forventning om at vi får svar når vi søker Gud. Å få bønnesvar er noe alle som tror, ønsker seg. Troen vokser. Gud hører meg! Gud ser meg! Men ofte må vi være tålmodige og vente på svar. At Jesus vil besvare bønnene våre, står mange steder i Bibelen, og i det neste verset understreker Jesus at den som ber, han får, den som leter, han finner og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Å lete er å søke etter hva Guds ord sier i en situasjon. I Jeremia 15,16 står det: «Jeg fant dine ord og spiste dem, dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.»

I Johannes’ åpenbaring 3,20 står det at Jesus banker på hjertedøren vår:
«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» For jødene er det å spise sammen uttrykk for et hjertefellesskap. Hvem skulle vel ikke ønske å få være til stede under et av Jesu måltider med disiplene, og ta del i samtalen og fellesskapet? Kanskje er det dette Jesus har i tankene når han inviterer hver og en av oss til måltid med seg. 

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping