«Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» 
«Vær frimodig datter! Din tro har frelst deg.» 
Matteus 9,21–22

Jesus merker at en kraft går ut fra ham, og han snur seg og spør: «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene synes det er et merkelig spørsmål siden de er omgitt av en folkemengde.
Men Jesus ser seg rundt for å få øye på personen. 

En kvinne kommer redd og skjelvende fram, for hun er uren i følge jødisk lov. Men det var hun som trengte seg fram og rørte ved kappen hans. Kvinnen faller ned foran ham og forteller ham alt. Hun har hatt blødninger i tolv år, og ingen leger har kunnet hjelpe henne. Alt hun eier har hun brukt uten at det har hjulpet, det har heller blitt verre. Menhun tenkte at hvis hun bare fikk røre ved kappen hans, ville blødningene stanse. Og nettopp det skjedde! Da sier Jesus: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» (Se også Mark 5,25–34.)

Det Jesus gjør for henne og sier til henne, er livsforvandlende. Å bli helbredet i en slik situasjon er fantastisk, men like viktig er det at Jesus ser henne og velsigner henne med ordene han sier. Han er ikke avvisende, tvert imot roser han henne. Kanskje sier han også mer til henne enn det vi kan lese i Bibelen, men sikkert er det at han ser kvinnens tro. Han gir henne oppmerksomhet og kjærlighet.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping