Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 
Johannes 10,11

Det er fascinerende å se hvordan Jesus bruker bilder eller lignelser fra hverdagslivet for å illustrere budskapet sitt. Jødene visste hvor viktig gjeteren var for saueflokken. Ordet for gjeter, poimén, betyr «en som beskytter». Gjeteren sørger for at sauene er beskyttet, og sammen med gjeteren føler de seg trygge. 

Når Jesus forteller dette, vet han at han snart skal dø, men det er ingen som skal ta livet hans, for han gir det frivillig. «Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake» (Joh 10,17). Dette er oppdraget han fikk av sin Far. Sammenligningen med hyrden og sauene viser tydelig omsorgen han har for flokken, hvor overgitt han er. Han kjenner dem ved navn, og de som kjenner ham, vil følge ham.

Vi finner bildet av Gud som en gjeter og menigheten som sauer også flere steder i Det gamle testamentet. «Han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene» (Jes 40,11). Gud sier gjennom profeten Esekiel: «Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine …» (Esek 34,12). Aller mest kjent er nok Salme 23, som ser det fra sauens synspunkt: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe» (vers 1).

Illustrasjonen viser saueflokken som samler seg rundt gjeterens stav. Gjeteren er borte, bare staven står igjen. Det kan sammenlignes med kristne som i de fleste menighetslokaler samles rundt korset. Ved korset minnes vi vår gode hyrde som døde for oss, men som sto opp igjen og fortsatt vil lede oss.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping