Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok,
de fikk form før én av dem var kommet. 
Salme 139,16

I Salme 139 leser vi ordene som kanskje tydeligere enn noe annet sted i Bibelen forteller om et menneskes uendelige verdi helt fra unnfangelsen av. Salmen forteller også hvor nær Gud er, og hvordan han kjenner oss fullt ut: «Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier», og videre: «Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg» (vers 3 og 5). At hvert menneske er født med en hensikt og har uendelig verdi, vet vi fordi vi er skapt i Guds bilde, med en ånd som er ment å leve i all evighet sammen med Gud. Dette synet på livet skiller seg fra oppfatningen om at mennesket bare er et dyr, uten verdi så tidlig i livet.

Ut fra Guds ord kan vi vite at vi er verdifulle, og med hans hånd på skulderen kan vi gå frimodig ut til det som møter oss i dag.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping