Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 
Matteus 24,35

Vitenskapen og Bibelen synes å være enige om at verden har en begynnelse. Jesus sier at den også har en slutt. Alt det skapte er forgjengelig og vil en gang forgå. Men det Jesus har sagt, har evig gyldighet. En dag vil det bli en ny himmel og en ny jord, og der vil Jesu ord og løfter få sin endelige oppfyllelse. Derfor gjelder det at vi lytter nøye til det han har sagt. 

Vi må ikke gå glipp av det som har evig verdi!

Vi lever i en tid der mange «sannheter» stadig endrer seg. Noen ganger ser sannheten ut til å gå til høystbydende, andre ganger til den som roper høyest. Ulike kulturer og syn kan gjøre det vanskelig å vite hva man skal mene. Da er det godt å vite at Jesu ord ikke forandrer seg. De står hugget i stein i dag, i morgen og til evig tid.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping