Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem
for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus
og når du går på veien,
når du legger deg og når du står opp. 
5. Mosebok 6,6–7

Moses sier dette til jødene etter at han har lest opp De ti bud. Mange av forskriftene og lovene i Det gamle testamentet gjaldt spesielt for jødene og samfunnet i Israel. Men De ti bud og budet om å elske Herren over alle ting blir bekreftet i Det nye testamentet, både av Jesus og apostlene, og gjelder like mye for oss som for Israel.

Bibelverset uttrykker et prinsipp som angår vår holdning til Guds ord. Det gjelder ikke bare på julaften eller ved høytidelige anledninger eller i andakter og gudstjenester. Det skal prege hverdagen vår fra morgen til kveld, familien vår, samtalene våre. «Guds ord er levende og virkekraftig …» (Heb 4,12). Det trenger inn i oss og former tanker og sinn. «Det vender ikke tomt tilbake», sier Jesaja (55,11). Vår oppgave er å høre og gjøre det Ordet sier. 

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping