Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! 
Salme 86,11

Det er kong David som ber denne bønnen. Fortsettelsen lyder: «Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!» Ordet frykt i denne sammenhengen handler om å ha ærefrykt, en dyp respekt for Guds hellighet.

Mange ganger i Det gamle testamentet framheves David som en som tjener Gud helhjertet – til tross for at han ikke er uten synd. Det finnes en ydmykhet hos ham som gjør at han lar seg korrigere når Gud taler ham til rette.

Når presten Samuel salver David til konge og velger ham framfor hans eldre brødre, sier han: «Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet» (1 Sam 16,7). Bønnen fra Salme 86 viser oss Davids hjerte, den hjerteholdningen som Gud har behag i.

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping