At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. 
1. Johannes 4,13

Jesus sier selv at han vil komme og bo i den som tror. Han tar bolig i vår ånd. Han har sagt at han alltid vil være der. Han flytter ikke ut og inn. Men det er ikke alltid at vi føler det slik. Sannheten om at han bor i oss, må åpenbares for oss, og den som åpenbarer det for oss, er Den hellige ånd. Han gjør Guds ord levende og lar oss se en annen og større virkelighet enn den vi kan se med vårt naturlige øye: Vi er forenet med Jesus Kristus. 

Paulus skriver: «Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til» (2 Kor 5,17). Vi blir ikke bare i ham, vi blir også mer som ham, når han får påvirke oss ved sin Ånd. Vi vandrer ikke alene gjennom livet, men sammen med Gud.

 

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping