Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham,
vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. 
Jesaja 53,5

Mange hundre år før Jesus blir født, forutsier profeten Jesaja at det skal komme en frelser som skal ta vår skyld på seg og gi oss fred og legedom. Dette er en av de klareste profetiene om Messias i Det gamle testamentet. Hele Jesaja 53 er en detaljert beskrivelse av Jesu lidelse og død for oss – selve kjernen i evangeliet, «Det gode budskapet». Både i evangeliene og i brevene fra Paulus og Peter finner vi ord og innhold som bekrefter og peker tilbake på den gamle profetien. For eksempel 1. Peter 2,24–25: «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.» 

Det nye testamentet legger stor vekt på at Jesu liv oppfylte Messias-profetiene i Det gamle testamentet. Jesus viste stadig folket at de gamle skriftene handlet om ham. Disiplene ga uttrykk for at hjertene deres ble satt i brann da de så og forsto dette. 

«Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle, og Det gamle er åpenbart i Det nye», sa kirkefaderen Augustin (354–430).

Hver søndag kan du lese en ny andakt.
Teksten er hentet fra boken Gullkorn i Bibelen (Ventura forlag).

Wishlist 0
Continue Shopping