Produkter 2

Illustrasjoner

© Kristian Kapelrud


Bibeltekstene er hentet fra

Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Gjengitt med tillatelse.

GudsOrd-produkter


Varene på denne siden blir sendt til deg fra Redbubble.com 

Portoen er stort sett billigere enn i Norge. Husk momsgrensen på kr 350,– på varer fra utlandet.

For å se flere produkter med samme bibelvers, trykk på "Available products" i det nye vinduet.

1   |   2

1   |   2

GudsOrd Illustrasjoner

www.guds.no


«Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»

5 Mos 6,6–7

Copyright © Kristian Kapelrud

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.