God'sWord

GodsWordShop.com

The Bible is packed with good and hopeful Bible verses.


With God'sWord Illustrations we want to inspire and help to "Let the word of Christ dwell in you richly" (Colossians 3:16). It's great to be reminded of God's word when looking at the kitchen wall, giving a card to a friend, or lifting the coffee cup in the morning, which says: "This is the day that the Lord has made."


The Bible verses were originally drawn in Norwegian.


God'sWord Products

Printed on demand from Redbubble.com.

GudsOrd Illustrasjoner

www.guds.no


«Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»

5 Mos 6,6–7

Copyright © Kristian Kapelrud

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Bible versions: World English Bible (WEB) or American King James Version (AKJV). Both are public domain.