God'sWord Gallery

GodsWordShop.com

Gallery




Here are the God'sWord Illustrations in alphabetical order (55).


Copyright © Kristian Kapelrud

Bible  versions: World English Bible (WEB) or American King James Version (AKJV). Both are public domain.

GudsOrd Illustrasjoner

www.guds.no


«Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»

5 Mos 6,6–7

Copyright © Kristian Kapelrud

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.