E-I

Galleri

 

GudsOrd-motivene i alfabetisk inndeling.

Du kan kjøpe A4-print ved å klikke på motivene: kr 149,– stk.

A – D          E – I           J – N           O – Å

 

Uten bibelvers     Sorthvitt     Engelsk

E – I

A – D          E – I           J – N           O – Å

 

Uten bibelvers     Sorthvitt     Engelsk

GudsOrd Illustrasjoner

www.guds.no


«Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.»

5 Mos 6,6–7

Copyright © Kristian Kapelrud

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.